Lufttrykstest Hvordan udføres lufttrykstesten af ​​varmesystemet? Udgifter til installation af varme (2023)


SNiP-reduktionsregler

Normer for tilbagetrækning af varmesystemet er beskrevet i dokumenter som SNiP 41-01-2003, og også 05.03.01-85.

Aircondition, ventilation og varme - SNiP 41-01-2003

Det er muligt at udføre hydraulisk styring af vandvarmesystemer kun ved positive temperaturer i husets lokaler. Desuden har deden skal modstå et vandtryk på mindst 0,6 MPauden beskadigelse af uigennemtrængelighed og ødelæggelse.

Under testen må trykværdien ikke overstige grænsen for de varmeenheder, rørledninger og tilslutninger, der er installeret i systemet.

Interne VVS-systemer - 3.05.01–85

Ifølge denne regel af SNiP er det nødvendigt at overvåge forsyningen af ​​vandvarme- og varmesystemerekspansionsbeholdere og hydrostatiske trykbeholderehvilket svarer til 1,5 arbejde, dog ikke mindre end 0,2 MPa i bunden af ​​systemet.

Det termiske netværk anses for at have bestået testen, hvis det forbliver under testtrykket i 5 minutter og ikke falder mere end 0,02 MPa. Derudover bør der ikke være lækage i varmeudstyr, lodning, fittings, gevindsamlinger og rørføringer.

Læs også: Isolering af gulvet under fliserne på loggia og altan

Test i private hjem

Det er vigtigt at bemærke, at i autonome varmesystemer, der anvendes i private huse, overstiger trykket normalt ikke 2 bar. For at udføre testene er det nødvendigt at pumpe væske ind i systemet med et tryk på 3,5-4 bar. Det er tilladt at bruge både lufttrykstestmetoden og den hydrauliske metode.

Lufttrykstest Hvordan udføres lufttrykstesten af ​​varmesystemet? Udgifter til installation af varme (1)

Rækkefølge af prøvearbejde:

 1. Tøm først kølevæsken og pump trykvand ind i varmekredsen. Ved gennemskylning af systemet er det nødvendigt at tilføje brugte additiver. Kredsen forsynes med vand via en afgrening i bunden.
 2. Filtre skal rengøres grundigt før skylning. Vask anbefales mindst en gang om året.
 3. Tøm derefter skyllevæsken og fyld systemet med ren væske. Du kan springe dette trin over, hvis du lader sprinklervæsken afkøle til 45 grader. Derefter er det nødvendigt at pumpe mere vand ud med en trykmåler for at bringe trykket op på 4 bar.
 4. Hvis du bruger et manuelt manometer, skal du fylde tanken med væske og tilslutte den til varmesystemets afløbsrør. Åbn derefter vandhanerne og pump vandet ud. Dette gøres meget enkelt - du skal hæve og sænke enhedens håndtag. Luk alle ventiler, så snart det ønskede tryk er nået.
 5. Lad hele systemet fylde i cirka en halv time og overvåg omhyggeligt trykket. Et fald på mindre end 0,2 bar over en periode på 30 minutter betyder ingen lækage. Hvis trykfaldet er for stort, er det nødvendigt at finde og fjerne fejl.

Bemærk, at det er bydende nødvendigt at overholde den tilladte trykstandard, når du udfører en tryktest. Det skal også bemærkes, at der er stor sandsynlighed for lækage inde i væggene. I dette tilfælde skal du bruge en varmestrålingsmåler. Kun han kan opdage tilstedeværelsen af ​​varme væsker, der lækker på væggene eller under gulvet.

Lufttrykstest Hvordan udføres lufttrykstesten af ​​varmesystemet? Udgifter til installation af varme (2)

Nogle vil måske stille spørgsmålet: "Hvilket tryk skal opretholdes, når varmesystemet er under lufttryk?" Luft er ikke en væske, derfor er der tilladt cirka 2 bar i et system, hvis længde ikke overstiger 10 meter, men alt afhænger af det specifikke varmesystem, dets længde og volumen. Hvis det er relativt lille, kan testtrykket reduceres.

Betingelser for crimpning

Testkommandoen fungerer korrekt, hvis alle de nødvendige krav er opfyldt. For eksempel er det umuligt for tredjemand at udføre arbejde på det testede objekt, og testen skal overvåges af teamlederen.

Trykprøver udføres kun efter det program, der er godkendt af virksomhedens maskinchef. Definerer:
rækkefølge af medarbejderhandlinger og teknologisk rækkefølge af verifikation... De beskriver også sikkerhedsforanstaltninger for uafbrudt og uafbrudt arbejde i tilstødende bygninger.
Under afpresning af varmeanlægget, til- og frakobling af testanordningerne må uvedkommende ikke være til stede, kun de medarbejdere, der deltager i testen, forbliver på byggepladsen.

Ved arbejde i tilstødende områder er det vigtigt at sikre pålidelig tætning og frakobling af testudstyr.

Eftersyn af varmeovne og rør kan kun udføres under arbejdstryk. Når varmesystemet er under tryk, udfyldes certifikater for at bekræfte tætheden.

reduktionstjenester

Selvom de fleste ejendomme på statens balance skal gennemgå denne proces centralt, tilbyder mange virksomheder denne service kommercielt. For at bekræfte kvaliteten af ​​det udførte arbejde skal virksomheden udstede et certifikat for trykprøvning af varmesystemet, et eksempel på det kan findes i officielle kilder. Derudover modtager kunden certifikater, der bekræfter, at varmesystemet under tryk og skylning er i overensstemmelse med SNIP-standarder og i overensstemmelse med legaliserede OKPD-koder.
Prisen for at levere en sådan service afhænger af flere faktorer, hvoraf den første er længden af ​​rør og varmeelementer. En anden faktor, der påvirker de endelige omkostninger ved tjenesten, er kompleksiteten af ​​det udførte arbejde, tilgængeligheden af ​​pumpeforbindelsespunkter. Det er vigtigt, om testen er med vand- eller lufttryk.

Lufttrykstest Hvordan udføres lufttrykstesten af ​​varmesystemet? Udgifter til installation af varme (3)

Professionelt udstyr til aflæsning og afpresning

presseproces

Denne metode til kontrol af varmesystemet omfatter udførelse af hydrauliske test:

 • varmevekslere;
 • kedler;
 • slikkepind

Dette gør det muligt at identificere utætheder, der indikerer trykaflastning i netværket.

Læs også: Opvarmningsordningen i et et-plans hus er den bedste mulighed

Før du tester varmesystemet med stik, skal du afbryde varmesystemet fra vandforsyningen,visuelt vurdere pålideligheden af ​​alle forbindelser, og kontroller også funktionaliteten og tilstanden af ​​spærreventilerne.

Derefter slukkes ekspansionsbeholderen og kedlen for at rense radiatoren, rørene fra forskellige aflejringer, snavs og støv.

Under den hydrauliske test fyldes varmesystemet med vand, men ved udførelse af lufttesten gøres dette ikke, men tilslut blot kompressoren til afløbsventilen. Derefter hæves trykket til den nødvendige værdi, og indikatorerne kontrolleres med et manometer. Er der ingen ændringer, er tætheden god, og systemet kan betjenes.

Når trykket begynder at falde over den tilladte værdi,betyder, at der er opstået en fejl... Det er ikke svært at finde utætheder i hele systemet. For at fastslå skader under lufttesten bør der dog påføres en sæbeopløsning på alle pakninger og tætninger.

Lufttrykstesten varer mindst 20 timer, og hydrauliktesten varer 1 time.

Efter eliminering af de observerede defekter gentages proceduren igen og skal udføres, indtil de er vækopnået god tæthed... Efter afslutningen af ​​disse arbejder udfærdiges certifikater for trykprøvning af varmeanlægget.

Kontrol af luftvarmesystemet udføres normalt, når det er umuligt at fylde det med vand, eller når der arbejdes ved lave temperaturer, fordi væsken simpelthen kan fryse.

Hvornår udføres tryktesten?

Arbejder relateret til systemtest og verifikation udføres i følgende tilfælde:

 • efter afslutning af installation og idriftsættelse af systemet
 • efter reparation af varmeenheden
 • ved udskiftning af rørdele
 • som forberedelse til skydesæsonen.

På grund af prøvearbejdets karakter er trykprøven en tæthedstest. Hvad er det?

De måler den aktuelle hastighed til enhver tid og i tilfælde af opbremsning beregner de decelerationen af ​​hvert dæk for at vurdere tendensen til at låse. Når faren overgår, er det oprindelige tryk genoprettet. Acceleration Dette er en størrelse, der relaterer ændringen i hastighed til tid og måles i meter per sekund. Sekund for sekund. Dette er resultatet af gennemsnitsmålinger i begge accelerationsretninger op til køretøjets maksimale kapacitet ved et fast vandret referencepunkt. Når hastigheden falder, taler vi om negativ acceleration.

Lad os sige, at denne proces omfatter følgende handlinger:

forsyn systemet med vand- eller lufttryk ved hjælp af en hydraulisk eller pneumatisk pumpe

Lufttrykstest Hvordan udføres lufttrykstesten af ​​varmesystemet? Udgifter til installation af varme (4)

 • registrering af overtrædelse af systemtæthed;
 • bestemmelse af indtrængningspunkter uden for vand- eller luftsystemet.

Moderne systemer gør det muligt at udføre sådanne test uden at involvere et stort antal mennesker. Lækagebrud bestemmes med specialudstyr.

Hvem udfører indsamlingen

Indsugning Dette er første gang i firetaktsmotorcyklussen, at luft indføres i dieselmotorer eller i luft-brændstofblandingen i cylindrene. Suget skabt af stemplet, når det bevæger sig ned, tvinger blandingen eller brændstoffet ind i cylinderen. Når ladetiden ikke svarer til det punkt, der er angivet på motordiagrammet, kaldes dette langsomt forbrug. I dette tilfælde begynder stemplet at bevæge sig ned, når indsugningsventilen endnu ikke er åben. Under denne cyklus roterer krumtapakslen en halv omgang.

Læs også: Sådan lægger du et varmt gulv under laminat i et træhus

Når der opbygges overtryk i systemet, bliver defekte enheder, nødfaciliteter og områder ubrugelige. En sådan regulering påvirker ikke ydeevnen af ​​de tilsvarende systemelementer.

arbejdsrækkefølge

Tryktesten og skylningen af ​​varmesystemet udføres, efter at hele systemet er lukket, og kølevæsken (vand eller frostvæske) er fjernet. Når du udfører denne kontrol, er det nødvendigt at kontrollere trykindikatorerne for at undgå at sprænge hovedrøret.

Det er nyttigt at vide, at der er en variabel indsugningstype, der i stigende grad bliver brugt til at forbedre cylinderfyldningen uanset omdrejningstal. Der er to typer variable indsugningsmanifolder: De mest almindeligt anvendte er multiplans maskiner med variabel længde, hvor elektronisk styrede sommerfugle justerer luftstrømmen eller blandingen, og lange, smalle, lavhastighedsroterende, brede, korte kanaler bruges. er nemmere.

Derfor falder forholdet mellem cylinderlængde og diameter, når stemplets lineære hastighed stiger. En anden type er resonansvariable indsugningsmanifolder, hvor trykbølgeformerne synkroniseres, når luften i manifolden rammer den lukkede ventil. Ved at rette de førnævnte bølgepunkter til at bevæge sig mod hinanden, lige når ventilen åbner, forbedres cylinderopladningen.

Lufttrykstest Hvordan udføres lufttrykstesten af ​​varmesystemet? Udgifter til installation af varme (5)

Hvilke funktioner i varmesystemet tages i betragtning ved bestemmelse af specifikke testparametre:

 • røregenskaber (materiale, vægtykkelse);
 • styrkende egenskaber;
 • antal etager
 • type ledninger.

Trykprøvning og gennemskylning af varmesystemet omfatter følgende forberedende arbejde:

Airbag Airbag på engelsk. I tilfælde af et alvorligt sammenstød, pustes denne airbag op i 30 millisekunder eller mindre på forsædepassageren – eller på passagersiden – i tilfælde af sideairbags – for at forhindre dem i at ramme hårde dele af køretøjets indre. Posen tømmes igen på tiendedele af et sekund, når dæmpningsmissionen er fuldført. Systemet aktiveres, når flere decelerationssensorer registrerer, at der er sket en ulykke. Således sendes signalet til den elektroniske styreenhed, som er ansvarlig for at aktivere mekanismen.

 • forebyggelse og systemforberedelse
 • udfører direkte arbejde for at presse systemet
 • udarbejdelse af dokumentation på udførte arbejder
 • vask af hele varmesystemet.

Tryktest af varmesystemet

Dette dokument indeholder følgende oplysninger:

 • Hvilken type pressemetode blev brugt;
 • Det design, som samlingen er konstrueret med;
 • Dato for verifikation, adresse på henrettelse og navne på borgere, der underskriver loven. Disse er især ejeren af ​​huset, repræsentanter for organisationen for reparationer og vedligeholdelse og varmenetværk;
 • Hvordan de oplevede mangler blev elimineret;
 • Tjek resultaterne;
 • Der er tegn på lækage eller pålidelighed af gevind- og svejsede samlinger. Derudover er det angivet, om der er fald på overfladen af ​​fittings og rør.

Hvornår stopper svindet?

Alt arbejde udføres strengt i overensstemmelse med SNIP-41-01-2003, som tydeligt viser, hvornår og i hvilken form varmesystemet er under tryk. I samme dokument finder du alt om kravene til ventilation og aircondition. Der er tre tilfælde, hvor en test er påkrævet:

 1. Primær tryktest - udføres umiddelbart efter afslutningen af ​​installationsarbejdet. Diagnosen udføres inden rørene monteres i rillerne. Gulvvarmeanlægget skal også være tilgængeligt - det må ikke støbes før det er samlet. Det skal bemærkes, at det er tilladt at gendiagnosticere alle konturer efter priming og tætning. I dette tilfælde kan du løse problemet.
 2. Periodisk vandtest bør udføres hvert år før fyringssæsonen og umiddelbart efter den begynder. Formålet med testen er at forberede varmesystemet til drift.
 3. En ekstraordinær test skal udføres efter enhver reparation eller længerevarende afbrydelse af udstyret. Diagnostik er især vigtig i tilfælde, hvor vandet drænes fra systemet.

I alle disse tilfælde vil trykprøvning være et middel til at diagnosticere systemet og forhåndsidentificere problemområder i udstyret. Faktisk, hvis der er en lækage, vil opvarmningen ikke være særlig effektiv i den kolde årstid.

Tilladt prøvetryk under varmtvandsopvarmningstryktesten

Mange programmører er interesserede i det tryk, hvorunder varmesystemet skal reguleres. I henhold til ovenstående krav fra SNiP,under trykprøven tillades trykket at være 1,5 gange højere end arbejdstrykket, men ikke mindre end 0,6 MPa.

Der er en anden figur anført i "Normer for teknisk drift af termiske kraftværker". Denne metode er selvfølgelig "blødere", trykket i den er 1,25 gange højere end arbejdstrykket.

I private huse udstyret med autonom opvarmning overstiger den ikke 2 atmosfærer og er kunstigt justeret:hvis der vises for meget tryk, tændes sikkerhedsventilen straks. Mens der er i offentlige bygninger og forskellige lejligheder, er arbejdsbyrden betydeligt højere end disse værdier: fem-etagers bygninger - omkring 3-6 atmosfærer og høje bygninger - omkring 7-10.

Krympning - hvad er det?

Trykprøvning af luftvarmesystemet i et privat hus er nødvendigt for at kontrollere tætheden af ​​alle forbindelser. Efter afslutning af alt installationsarbejde skal der udføres test og idriftsættelse. Men hvis der konstateres utætheder, er brug af systemet forbudt. En tryktest er en test af varmesystemet ved at indsprøjte luft eller væske under tryk, hvilket vil overstige arbejdet med cirka to gange.

Lufttrykstest Hvordan udføres lufttrykstesten af ​​varmesystemet? Udgifter til installation af varme (6)

I private huse skal du omhyggeligt kontrollere alle konturerne af radiatorer, gulvvarme og forbindelser. Når du designer systemet, skal du være opmærksom på kedler, elektriske pumper, kedler, hvis der er nogen. Pressende krav diskuteres senere i vores artikel.

Ved hjælp af tryktest kan du afgøre, om alle elementer og materialer kan tåle højtryk i lang tid. Hvis testene er blevet gennemført med succes, kan du begynde at betjene udstyret. Hvis ikke, fjernes fejl og gendiagnosticeres.

indsamling af udstyr

Hydrauliske test udføres ved hjælp af et manometer forbundet til trykstyringssystemet.

Opvarmning i private huse kan kontrolleres med et manuelt manometer, da disse systemer ikke kræver høje testtryk. Disse enheder kan udvikle en kraft på 60 bar og mere; med disse værdier kan du styre vandvarmesystemer i bygninger med flere etager.

Lufttrykstest Hvordan udføres lufttrykstesten af ​​varmesystemet? Udgifter til installation af varme (7)

Håndenheder har følgende fordele:

 • En overkommelig pris for de fleste forbrugere.
 • Lav vægt og dimensioner af enheden. Dette giver dem mulighed for at blive brugt til personlige interesser såvel som i det professionelle felt.
 • Lang levetid.
 • Muligheden for at styre mellemstore og små varmeovne.

Det anbefales at kontrollere systemerne i etagebygninger og industribygninger, der anvender elektriske apparater. Dette udstyr forsyner systemet med vand under højt tryk, op til 500 bar, utilgængeligt for manuelle enheder.

Elektriske pumper kan installeres i rørledningen eller tilsluttes den. I de fleste tilfælde er slangen forbundet til vandhanen, der leverer vand til systemet.

Sådant arbejde hører til kategorien af ​​komplekse teknologiske procedurer, derfor er det vigtigt at vide og forstå, hvordan varmesystemet er under pres. Det er bedre at overlade verifikationen til eksperterne.

Læs også: Sådan sparer du på gas- og elopvarmning af hus, lejlighed

For at varmen skal virke, er det nødvendigt at skylle systemet og sætte det under tryk. Efter denne procedure foretages en handling for at bekræfte, at installationen af ​​varmenettet er udført korrekt. Medarbejdere, der er autoriseret til at udføre disse opgaver, skal overholde alle gældende regler.

Regler for tryksætning af gasrør

Gasrørstrykprøvning er et af de afgørende trin i at kontrollere røret, inden det tages i brug.

Takket være denne procedure bestemmes kommunikationstætheden.

Tryktesten af ​​gasrøret udføres umiddelbart før idriftsættelse og under den planlagte inspektion af gasinstallationen.

Forpligtelsen til at lægge tryk, før komplekset startes til idriftsættelse, forklares med, at det afslører svejsninger og andre defekter, der kan føre til et fald i rørtrykket i fremtiden. I dette tilfælde vil udvælgelseskomitéen godkende opgaven med at løse de observerede problemer. Og først efter at alle foreskrevne arbejder er afsluttet, sættes gasinstallationen i drift.

Gasrørs tryktest

Forberedende arbejde til trykprøven

De handlinger, der skal udføres før påbegyndelse af gasrørstryktesten, udføres i overensstemmelse med instruktionerne om arbejdsbeskyttelse, der er udarbejdet i henhold til de standardiserede sikkerhedsforskrifter ved udførelse af opgaver med gasfare.

Forberedelse inkluderer:

gasledningsdiagram

 • tilpasning af den faktiske underjordiske installation af kommunikation med ruten angivet på diagrammerne i projektdokumentationen;
 • stederne til tilslutning af de nødvendige stik, instrumentering og kontroller er valgt;
 • tilslutningspunktet for kompressorenheden bestemmes.

Alle ingeniører og arbejdere, der er involveret i denne begivenhed, bør uddannes i arbejdssikkerhed og gøre sig bekendt med arbejdsudførelsesproceduren.

Grundlæggende regler og forskrifter for udførelse af operationer med gasrisiko

Pneumatisk trykprøvning af gasrørledninger udføres i overensstemmelse med reglerne i GOST R 54983 2012.

Før indføring i det eksisterende rør, er det nødvendigt at udføre en pilottryktest med luft i den tilsluttede del af røret.

Regler for udførelse af arbejder med gasrisiko

En kontrolkontrol af den afskårne sektion af røret udføres sædvanligvis på grund af skabelsen af ​​for højt lufttryk svarende til 100 kPa med en tilbageholdelse på 60 minutter. For at kontrollere trykindikatoren er det nødvendigt at bruge et manometer med en nøjagtighedsklasse på op til 0,6.

Indikatoren for det overtryk, der skabes i rørledningen, skal forblive uændret indtil afslutningen af ​​tryktestproceduren og bibeholdes indtil forbindelsen til den eksisterende distributionskommunikation.

Efter at have udført fastgørelsesarbejdet på rørets del og udarbejdelse af certifikatet for at sætte installationen i drift, er det nødvendigt at udføre en anden tæthedstest seks måneder senere i overensstemmelse med kravene i standarden SP 62.13330. 2011

Hvornår og for hvilke faciliteter i gasøkonomien er en pilottryktest påkrævet

Trykprøvning med luft eller inert gas udføres:

 • for gaskontrolpunkter (GRP) og gaskontrolenheder (GRU) efter installation
 • til interne og eksterne rørledninger, tanke, enheder og udstyr før tilslutning til eksisterende kommunikation
 • til gasrør og udstyr efter reparation eller udskiftning.

Inertgas testkredsløb

Hvis luftovertryksindikatoren i røret, der skæres, ikke er lavere end 100 kPa, er det muligt at undlade at udføre pilottryktesten.

Kontroltjekket med inaktiv gas eller luft fra ekstern kommunikation udføres under et tryk på 20 kPa, mens denne værdi ikke må falde med mere end 0,1 kPa på en time.

Denne procedure bør anvendes på interne gasrørledninger i industriværksteder, landdistrikter, offentlige bygninger og kedelhuse samt udstyr og udstyr til hydraulisk frakturering og GRU, kun under et tryk på 10 kPa med et tilladt tab på 0,6 kPa i timen .

Lufttæthedsprøven under et tryk på 30 kPa i en varighed på 60 minutter udføres for beholdere til flydende gas. Servicen anses for vellykket, hvis trykaflæsningerne på manometrene ikke falder.

Klassificering af gasrør efter tryk

Algoritme til at udføre opgaven

Inspektion og kontrol af trykprøven med luft eller inert gas er obligatorisk for alle rør.

Proceduren for at udføre en testkørsel af en pneumatisk ledning.

Den del af rørledningen, der testes og inspiceres, er lukket:

Test af pneumatiske rør

 • højtryksventilen lukker;
 • lavtryksrørledningens ventil drejes;
 • korrekt stik installeret.

For at udelukke en eventuel fejl i flangesamlingen er der monteret grenjumper.

Gassen udledes gennem en gummislange eller et tændrør, der kan monteres i kondensatopsamlersøjlen til et sted, hvor den om muligt kan udledes i en afstand af mindst 10 meter fra gassen. blandingspunkt.

Efter at rørene er blæst, installeres manometermonteringsenhederne og kompressorstationerne.

Hvis den del af røret er lille, bruges en håndpumpe. Der udføres kontrol af tætheden af ​​gasrøret.

Den nødvendige mængde lufttryk tilføres gennem afgangsrøret.

Resultater af rørledningstryktest

Et positivt resultat af det udførte arbejde er et stabilt tryk i den del af gaskommunikationen. I dette tilfælde skal reparationsteamet fjerne slangerne, der forbinder luftkanalen med gasledningen.

Under disse handlinger er det nødvendigt at kontrollere, om alle afspærringsventiler i lufttilførslen til gasrørledningen er lukket. Derudover er der installeret propper på dyserne, der tilfører luft til gasrøret.

fjern stikket

Hvis der er et trykfald i kommunikationen under den pneumatiske test, er resultatet negativt, og starten af ​​gasledningen forsinkes, indtil de nødvendige foranstaltninger er truffet. Efterfølgende undersøgelse af testområdet er påkrævet for at bestemme uoverensstemmelser med efterfølgende eliminering. Derefter skal rørledningen kontrolleres igen.

Resultaterne af det udførte arbejde registreres i en særlig dagbog og registreres i arbejdsgruppernes opgaver. Lufttrykket skal forblive i systemet, før systemet startes.

Idriftsættelse af gasrørledninger og andre gasinstallationer er kun tilladt efter vellykket gennemførelse af de nødvendige tests og registrering af de udførte arbejder.

For gasforsyningsvirksomheder, ud over accept og overdragelse af gasinstallationer, dokumenter som:

 • beslutningen om udnævnelse af den person, der er ansvarlig for at forsyne organisationen med gas
 • instruktioner til drift af kommunikation, udstyr og enheder i organisationens gasanlæg;
 • anvisninger om arbejdsbeskyttelse under drift og reparation af gasledninger og gasudstyr.

Resultater af rørledningstryktest

Læs også: Forstærkede plastrør ved lejlighedsrenovering

Hvornår er det forbudt at tænde gas?

Startgas er forbudt i følgende tilfælde:

Begyndelsen på gasforbuddet

 • visuel inspektion afslørede defekter i rør og udstyr
 • den faktiske placering af røret svarer ikke til den rute, der er fastsat i projektet
 • rørledningen ikke har bestået den pneumatiske kontroltest, eller resultaterne af den udførte test er ikke tilfredsstillende
 • der er ingen kvalificerede fagfolk og kunstnere med de nødvendige autorisationer og licenser til at skabe værker med en gasrisiko.

Grundlæggende sikkerhedsregler ved start af gas i systemet

Processen med at starte gas

Gasstartprocessen skal udføres ved en lav strømningshastighed. Fremadgående hastighed skal være inden for 15-25 m/s.

Dette er nødvendigt for at undgå en eksplosion af gas-luftblandingen på grund af den mulige generering af gnister, når metalgenstande gnider mod den indvendige overflade af gasrørledningen.

Trykindikatoren under påfyldningsprocessen må ikke overstige 0,1 MPa.

Alle arbejdere, der er involveret i arbejde med gasfarer, skal bære beskyttelsestøj, hjelme og sko af dielektrisk gummi samt isolerende åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og specielle handsker. Derudover skal arbejdsgruppen have en førstehjælpskasse med al nødvendig førstehjælpsmedicin.

Brug for

Selvom de fleste forbrugere med et centralvarmeanlæg i deres hjem er vant til at udføre trykprøver om sommeren, er det tilrådeligt at udføre dem to gange om året.

Crimpning udføres også i følgende tilfælde:

 1. Gør-det-selv bukning kan udføres til enhver tid, hvis der er mistanke om et ufuldstændigt system, for eksempel rust på rørene, deres bukning mv.
 2. Ifølge SNIP-reglerne er det nødvendigt at teste varmesystemets tryk under idriftsættelse, fx ved nybyggeri eller efter større vedligeholdelse med udskiftning af rør.
 3. Udfør om nødvendigt trykprøver på stigrørene for at opdage defekter. Da kloaksystemet normalt er organiseret efter tyngdekraften, er en lille lækage ikke det store problem, så længe stigrøret ikke er blokeret eller vandforsyningsniveauet overskrides.
 4. I nogle tilfælde udføres testtrykstest for at løse kontroversielle spørgsmål, såsom at anlægge en civil retssag mod naboer, der blev oversvømmet på grund af et sprængt rør. I dette tilfælde udstedes en tryktest af varmesystemet, hvis form er certificeret af eksperter og fremsendes til den retslige kommission.

detaljer

Ideelle forhold til kontrol

Hydraulisk test er en kompleks og krævende opgave. Kvaliteten af ​​inspektionsproceduren indebærer robustheden og pålideligheden af ​​hele strukturen. Alt arbejde skal udføres af fagfolk.

Krav til proceduren for hver teknik:

1. For at kontrollere arbejdseffektiviteten skal du tilslutte alle stigrør på én gang under testen. Nødvendigheden af ​​denne fase afgøres fra sag til sag.

2. Kvaliteten af ​​arbejdet med håndklædetørrer kontrolleres ved at teste varmtvandsforsyningen.

3. Temperaturen måles i enderne af rørledningen, vand hældes i ved den oprindeligt indstillede temperatur.

4. Væsken i rørledningen vil være fuldstændig drænet, efter at testen er afsluttet.

5. Rørledningen fyldes med vand fra bunden og op, mens luften i systemet gradvist presses ud uden tilstopning.

6. Styringen af ​​det første trin gælder kun for hovedlinjen. Den næste fase handler om interne netværk, individuelle stigninger.

7. Det kontrolleres om temperaturen udenfor røret når +5 grader.

Hvordan gik det første eftersyn?

Ifølge SNiP udføres test af den indledende fase i følgende rækkefølge:

Lufttrykstest Hvordan udføres lufttrykstesten af ​​varmesystemet? Udgifter til installation af varme (8)
1. Røret, fyldt med vand, blev efterladt alene i flere timer.

2. Øg derefter trykket i flere timer. Tryk påføres langsomt, i løbet af hvilket tidsrum lækager kan detekteres.

3. Reducer trykket og nå det beregnede niveau. Kontroller netværksstatus.

4. Rørene belastes i mindst 30 minutter for at stabilisere det deformerede rør.

5. Luk vandtilførselshanerne, dræn væsken ved hjælp af en trykpumpe.

6. identificere alvorlige problemer med niveau, styrke og tæthed af alle dele.

Opmærksomhed! Det er nødvendigt på forhånd at undersøge det optimale tryk for netværket ifølge SNiP. At kende parametrene gør det lettere at anvende teknikken og kontrollere de målte værdier med enhedsnumrene.

Funktioner i den sidste verifikationsfase

Den sidste fase af inspektionen er, når alle varmtvandsinstallatører er installeret.

1. Sænk trykket til arbejdstrykket, øg om nødvendigt til minimumsmærket, hvis niveauet er faldet til 0,02 MPa.

2. Inden for ti minutter øges trykket til det niveau, der kræves til testen. Systemet arbejder ved dette tryk i to timer.

Sådan skylles vandforsyningssystemet

Skylningsproceduren udføres før installation af vandtilslutningerne. Rørledningen er fyldt med vand til det maksimale niveau, og følgende trin udføres:

1. Luk for hanen, der forbinder varmtvandsforsyningen og det eksterne netværk.

2. Slanger, der fører til kloakken, er forbundet til afløbsventilen, som er ansvarlig for at rense stigrøret.

Skylning garanterer ikke fuldstændig fjernelse af snavs. Eksperter arbejder på at udvikle enheder, der øger effektiviteten af ​​begivenheder.

Renseudstyret skaber en blanding af varmt vand og luft, som impulsivt fyldes i rørledningen.Du kan kontrollere styrken af ​​vandtrykket ved at justere intervallet for dets tilførsel. Blandingen, der passerer gennem enheden, udledes i kloaksystemet.

Test enhedsvarianter

Opmærksomhed!Den vigtigste del af pumpeenheden er pumpen, som har en anden struktur.

Uden en pumpe er det umuligt at teste vandforsyningssystemet.

Modelvariant:

1. membrananordning.

2. plade-rotor enhed.

3. stempelenhed.

En manuel tryktester bruges til at kontrollere varme- og vandforsyningssystemet i et privat hus. Enheden kan fylde rør med tre liter vand i minuttet.

I en bygning med flere etager udføres kontrol ved hjælp af enheder med en forbrændingsmotor eller elektrisk udstyr.

To-trins pumper kan modstå store belastninger, driften i hjertet af enheden er den samme som i de enkleste modeller.

Proces kontrol.

Opmærksomhed!Detaljerede krav og metoder til intern og ekstern netværkstest er specificeret i SNiP.

SNiP 3.05.04 - 85 indeholder information om trykregulering under test.

Testtrykket varierer afhængigt af:

1. fra forskellen mellem højden af ​​delene sted.

2. tykkelsen af ​​elementernes vægge.

3. type rørmateriale.

Ifølge reglerne for SNiP må trykket ikke overstige ti milliampere. Trykket beregnes separat for hver type rør.

Funktioner ved udfyldelse af en testrapport.

Handling i hydrauliske test skal indeholde følgende data:

1. hvis der er nogen, skal der oplyses data om tæthedsproblemer, brud på tætheden af ​​svejste eller gevindsamlinger.

Lufttrykstest Hvordan udføres lufttrykstesten af ​​varmesystemet? Udgifter til installation af varme (9)
Tegn på lækage i form af væskedråber i rør eller fittings.

2. begrunder kontrolresultaterne.

3. Liste over måder at fjerne defekter på.

4. bevis for adresse og dato. Navnene på de ansvarlige for test er anført i loven.

5. oplysninger om det projekt, som kredsløbet er installeret til.

6. den måde, hvorpå presningen blev udført.

Optimalt tryk under presning

Testtrykket afhænger af systemets ydeevne under normal drift. Arbejdstrykket påvirkes af rørmaterialet.

Det er også påvirket af radiatorerne, som systemet er installeret med.

Ifølge Gost fordobles trykket for driftsindikatoren for at teste nye systemer. I ældre anlæg kan trykket overskrides med op til 50 procent.

Den maksimale trykmåler kan håndtere enhver type radiatorrør.

Denne viden tages i betragtning ved valg af den gennemsnitlige driftsindikator samt trykniveauet under tryktesten.

I den forberedende fase når trykket mindst ti atmosfærer.

Opmærksomhed!Dette tryk kan sikres ved hjælp af en elektrisk pumpe. Trykprøven anses for gyldig, når trykket ikke falder med mere end 0,1 atmosfære inden for en halv time.

Standarder for testprocedurer

Og med hensyn til design, installation og test vil det uden kendskab til lovgivningen ikke være muligt at udføre professionelle tryktest af varmesystemet.

For eksempel giver SNiP 41-01-2003 grundlæggende anbefalinger til test af varmesystemer:

 • bygningen skal have en lufttemperatur over nul grader;
 • trykprøvningen må ikke overstige det højeste maksimale tryk for udstyret og materialerne i varmesystemet
 • kontraktionstrykværdien skal være 50% højere end arbejdstrykket for varmesystemet og udstyret, men indikatoren bør ikke være mindre end 0,6 MPa.

Forskrifter for SNiP 3.05.01-85:

 • hydraulisk test af store samlinger på installationsstedet
 • hvis trykket i systemet falder under hydrauliske test, er det nødvendigt at visuelt opdage lækagens placering, reparere lækagen og derefter fortsætte med lækagetesten;
 • trykprøvning af rørledninger med indbyggede ventiler eller ventiler skal udføres ved at dreje justeringsknappen to gange;
 • sektionsopvarmning, der ikke er installeret på fabrikken, skal også være tryksat på stedet;
 • skjulte fordelerrør skal trykprøves inden arbejdet afsluttes
 • Isolerede rør gennemgår en tryktest, før de påføres termisk isolering
 • under prøvekørslen af ​​varmeforsyningsanlægget skal varmtvandskedler og membranbeholdere være slukket
 • systemet anses for operationelt og har bestået testmålingerne, hvis kontraktionstrykket ikke falder inden for 30 minutter, og hvis der ikke registreres vandlækage ved visuel metode
 • at teste varmesystemet for korrekthed og ensartethed af opvarmning kaldes en termotest. Sådanne arrangementer bør afholdes i syv timer med vand på mindst 60 grader. Hvis varmekilden ikke leverer spændetemperaturen om sommeren, udskydes testene, indtil den midlertidige varmetilførsel genoptages, eller indtil varmekilden er tilsluttet.

Alle hydrauliske test registreres i et trykprøvningscertifikat, og skjulte rørtests er ledsaget af et skjult arbejdsark.

Ring til eksperterne eller gør det selv

Hvis du af en eller anden grund har brug for at reducere varme- eller varmtvandssystemet, så har du kun én vej ud - at bestille denne service fra en specialiseret organisation. Reduktionen i varmeomkostningerne kan kun kommunikeres til dig individuelt. Det afhænger af systemets volumen, dets struktur, tilstedeværelsen af ​​ventiler og deres tilstand. Generelt betragter de omkostningerne baseret på satsen på 1 times arbejde og spænder fra 1000 rubler / time til 2500 rubler / time. Vi bliver nødt til at ringe til nogle få organisationer og spørge dem.

Loddet har ingen trykstyrke. Uanset metoden skal du først omhyggeligt forberede og fjerne kablet i henhold til dit stiks installationsvejledning. Snoede ledninger skal fjernes helt og forsigtigt for at undgå kortslutninger. Enhver blink på midterlederen og fletningen er kun acceptabel, hvis den kan drejes på plads før samling.

 • Belægningen, fletningen og dielektrikumet skal fjernes i en vinkel på 90 grader.
 • Materialerne må ikke beskadiges eller deformeres.
 • Belægning, fletning og dielektrisk adskilt af 90 grader.
 • Ingen materiel skade eller deformation.
 • Diameteren af ​​fletningen er mindre end jakkens diameter.
 • Diameteren af ​​fletningen skal være mindre end diameteren af ​​kabelkappen.

Det er et sæt elektrohydrauliske enheder, der forhindrer bremserne i at låse mellem hjulene.
Har du fået fornyet varme eller varmt vand i din egen bolig, og du er sikker på, at dine rør og udstyr er i god stand, og at der ikke er salt og aflejringer i dem, kan du selv lave en tryktest. Ingen af ​​jer vil kræve hydrauliske tests. Selvom du bemærker, at dine rør og radiatorer er tilstoppede, kan du skylle og teste dig selv igen. Hvis du bare ikke vil gøre det, kan du ringe til eksperterne. De vil straks rense systemet og teste trykket og endda give handling.

Tilslutningsdiagrammer i varmeanlæg:

 • Et-rørs vertikale systemer
  - dette er et velkendt eksempel på ledninger på sovjetiske højhuse. Enkeltrørs horisontale systemer har et ret begrænset anvendelsesområde (hovedsageligt til opvarmning af store rum såsom biografer). Som vores VVS-installatører siger her, går forsyningsledningen med røret efter hinanden flere varmeenheder på samme niveau med en lille afvigelse modsat vandets bevægelsesretning. Vandet køler på hver radiator og når de sidste varmeenheder i kæden, som allerede er afkølet betydeligt. Hvis du vil reducere omkostningerne til rørledninger og deres installation markant, så er dette diagrammet for dig. Men hvis komfort og interiør æstetik er vigtigst for dig, så vælg et to-rørssystem, rådgiv vores eksperter, som du kan ringe til i alle dele af byen for at få mere detaljeret rådgivning.

Enkeltrørssystemet har tre hovedulemper:

  to rørledningssystemer

  ... To rør, direkte og retur, er forbundet til varmeanordningerne ved hjælp af bøjninger. Vand med samme temperatur kommer ind i hver radiator, hvilket tillader brug af radiatorer af samme størrelse. Diametrene på forsynings- og returrørene samt standardstørrelserne på tilslutninger (formede stykker) er mindre end ved enkeltrørssystemer. Rørene kan skjules i betongulvbelægningen eller under pudsen eller i soklen. Disse systemer muliggør styring af varmeoverførslen i rummet, hvortil der er installeret en termostatventil på hver radiator, ved hjælp af hvilken reguleringsprocessen foregår automatisk. En anden fordel ved to-rørs ordninger er, at dele af varmeinstallationen kan sættes i drift i etaper, efterhånden som etagerne bygges. Lodrette to-rørs systemer kan også anvendes i boliger med forskellige gulvniveauer (dvs. hvor gulvene er lagt lodret i skakternet mønster).

Selvdiagnose funktioner

For at kontrollere, hæld nok kølervæske ind i systemet gennem returledningen. Det skal huskes, at bevægelsen af ​​vand vil være parallel med bevægelsen af ​​luft. Denne løsning gør det muligt at fjerne luft ved at åbne specielle udluftningsventiler eller gennem ekspansionsbeholderen.

Til hydrauliske test er det nødvendigt at bruge et manometer

Når de frie rum fyldes med væske, stiger den langsomt gennem systemet. Varmelegemerne og standrøret er på samme niveau som væskeniveauet. I dette øjeblik, under den hydrauliske test af varmesystemet, tvinges luftbobler ud under væskens tryk.

Da det lodrette stigrør fyldes med kølevæske hurtigere end vandret monterede radiatorer, er der risiko for luftdannelse i batterierne. Vandrør er tryktestet. Når niveauet hæves, er det nødvendigt at kontrollere værdien på manometeret.

For effektiv drift af varmesystemet er det nødvendigt at fjerne luften fuldstændigt.

Prøvetrykket må ikke overstige arbejdstrykket med mere end 0,1 MPa og må ikke falde under 0,3 MPa under prøven.

Alle hydrauliske test af rørledninger skal udføres med ekspansionsbeholderen og andet udstyr åbent.

For centralvarme udføres der ikke test, hvis stigrørene lægges ved den åbne metode i koldt vejr. Det er heller ikke nødvendigt at foretage en tryktest med anlæggets faktiske drift i løbet af de sidste 2-3 måneder. Der udføres et eftersyn af det isolerede rørsystem, inden den specielle isolering påføres overfladen.

VIDEO: Test af forskellige typer tilbehør

Generel kontrolalgoritme

Under fastspændingsprocessen skal du bruge følgende sæt værktøjer og materialer:

 • hydraulisk tryk;
 • kompressor ventilator;
 • blokere ventiler;
 • trykmålere gradueret til 10 atm;
 • måleinstrumenter.

Ved at tilslutte kompressoren øger vi trykket i systemet. Den beregnede værdi skal efterlade alle systemelementer intakte. Som regel overstiger det ikke 30-50% af arbejdsværdien bestemt af SNiP.

Det er nødvendigt gradvist at øge trykket for at reducere effekten af ​​vandhammer. En mere nøjagtig aflæsning kan opnås, hvis der er flere trykmålere i kredsløbet. Temperaturfejlen skal også tages i betragtning.

Det indstillede tryk skal opretholdes i 10-15 minutter. På dette tidspunkt er det nødvendigt at kontrollere trykmålerens aflæsninger tydeligt. Der må ikke være fremmede i rummet. Efter et målt tidsinterval reduceres effekten til driftsværdien.

Hvis der ikke registreres et fald i aflæsningen, er der ingen kølemiddellækage. Hvis der observeres et tydeligt fald i værdi, er det nødvendigt at bestemme placeringen af ​​lækagen. Det er let at finde på grund af tilstedeværelsen af ​​fugt i nærheden.

Efter at have gennemført lækagetesten kan du begynde at kontrollere styrken af ​​den dannede svejsning. Først og fremmest bruges visuel kontrol af åbne overflader. For ledninger lavet af ikke-jernholdige metaller eller relaterede legeringer etableres integritetskontrollen ved gevindskæring. Hertil bruges en træhammer med en vægt på op til 0,5 kg. Hvad angår ståltovet, er en hammer, der vejer op til 1,5 kg, relevant.

For bimetalliske installationer eller kombinerede hulrum, samt beholdere med forskellige tryk, er det nødvendigt at bruge en controller på hvert sted.

hydraulisk beregning

Når du kontrollerer den korrekte installation af rør, er det nødvendigt at beregne systemets hydrauliske parametre. Følgende data er nødvendige til beregninger:

 • det materiale, som rørene er lavet af
 • indre diameter af røret;
 • ventildiameter og diameter af dele med en buet overflade
 • Vægtykkelse.

Forkerte beregninger kan føre til fald i rørtrykket og varmetab.

Det er tilladt at bruge en speciel formel til beregningen:

G = √354 * (0,86 * R: T): B

 • G - buispromjer u cm;
 • R er effektværdien på stedet i kW;
 • T - temperaturforskel mellem forsynings- og returledninger 0 S;
 • W er hastigheden af ​​vand, der strømmer gennem systemet, m/s.

For en professionel beregning tages der højde for et væsentligt større antal komponenter, der indgår i formlen.

Denne formel hjælper dig med at beregne den nødvendige rørdiameter.

testbetingelser

For at kunne gennemføre inspektionen er det nødvendigt at opfylde en række betingelser. Ellers kan du få forkerte data som følge heraf. Omgivelsestemperaturen skal være mindst +5 0 C. Varmebærerens tilladte værdiområde er + 5- + 40 0​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ a. I nogle dokumenter kan denne korridor øges eller formindskes.

Hvis der udføres pneumatisk testning, vælges elektroniske termometre med en skala på 0,1 0 °C.

Tryktest kan udføres for lækage med enhver rørkonfiguration, selv for kredsløb med forskellige driftstryk. I denne situation betragtes den maksimale konturværdi som den grundlæggende driftsværdi. Til verifikation foretages en selvrisiko på op til 50 %.

Producenter angiver i deres pas den forretningsværdi, som rørene kan modstå. Baseret på denne indikator kan du beregne den maksimalt tilladte testparameter.

VIDEO: Tryk i varmeanlægget med luft

Hvert job er:rørfitting i Skt. petersborg

eller område,
installation af tekniske netværk
, I orden
reparation af tekniske netværk
, enhed eller
reparation af spildevand/varme/vandforsyningsanlæg
... Alle sådanne arbejder udføres hurtigt, effektivt og økonomisk af eksperterne i vores organisation, PiterRem LLC.

Tilladte trykhastigheder ved udførelse af trykprøver

Når der udføres en hydraulisk tryktest af varmesystemet, er det vigtigt at overholde SNIP-testtrykkravene. Især angiver dokumentet, at testtrykket overstiger arbejdsværdierne med cirka 1,5 gange, men samtidig ikke mindre end 0,6 MPa.

Lufttrykstest Hvordan udføres lufttrykstesten af ​​varmesystemet? Udgifter til installation af varme (10)

Ifølge et andet dokument "Regler for teknisk drift af termiske kraftværker" kan trykket overskride de tilladte grænser med 1,25 gange.

Autonom opvarmning i private huse overstiger ikke 2 atmosfærer, ellers vil trykreduktionsventilen blive aktiveret.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terrell Hackett

Last Updated: 21/06/2023

Views: 5491

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terrell Hackett

Birthday: 1992-03-17

Address: Suite 453 459 Gibson Squares, East Adriane, AK 71925-5692

Phone: +21811810803470

Job: Chief Representative

Hobby: Board games, Rock climbing, Ghost hunting, Origami, Kabaddi, Mushroom hunting, Gaming

Introduction: My name is Terrell Hackett, I am a gleaming, brainy, courageous, helpful, healthy, cooperative, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.