Een essay schrijven. Een uitgebreid overzicht met tips en een stappenplan (2023)

Een essay schrijven. Een uitgebreid overzicht met tips en een stappenplan (1)

EENUiteindelijkSchrijven is een gangbare verwachting op bijna elke hogeschool of universiteit in Nederland en België. Dit soort geschreven wetenschappelijk werk is hier heel gebruikelijk. In Nederland wordt de Engelse term veel gebruikt.Uiteindelijkwordt gebruikt voor opdrachten om het te onderscheiden van de doorgaans uitgebreidere scriptie of proefschrift. De term paper wordt ook vaak gebruikt om hetzelfde aan te duiden als een essay.

Onderordetest ->

Als je de opdracht hebt gekregen om een ​​essay te schrijven voor je hogeschool of school, zorg er dan voor dat je de specifieke kenmerken van de opdracht begrijpt, zodat je precies weet hoe je het essay moet benaderen, wat er van je wordt verwacht en waar je naar streeft. .
Kies het essayonderwerp. Als je eenmaal een onderwerp hebt gekozen, doe je onderzoek en beperk je de belangrijkste argumenten die je wilt presenteren. De volgende stap is het creëren van een raamwerk voor je essaystructuur. Dit essaykader dient te bestaan ​​uit een inleiding, een tekst (met argumenten) en een conclusie. Zorg ervoor dat je, zelfs nadat je je essay hebt geschreven, genoeg tijd hebt om het te verbeteren.

Met dit 14-stappenplan voor het schrijven van een essay moet het lukken!

Optie 1

extraensayo.com

aanvullende toets ->

Optie 2

grademiners.org

Kwalificatie ->

optie 3

dissertationsguru.net

Schematische samenvatting van dit artikel over het schrijven van een essay:

Fase 'A'
Zorg ervoor dat je de taak goed begrijpt.

 1. Lees je huiswerk aandachtig (stap 1)
  1. Bekijk deze voorbeeldessays (optioneel)
  2. Probeer een voorbeeld te krijgen van een eerder uitgevoerde succesvolle poging
 2. Vereisten controleren (stap 2)
 3. Bepaal en verfijn uw focus (stap 3)

Fase 'B'
Doe vooronderzoek voor je essay en schets de contouren

 1. Hoe vind je goede lettertypen? (Niveau 4)
 2. Aantekeningen maken tijdens het voortentamen (Stap 5)
 3. Formuleer de onderzoeksvraag voor je essay (Stap 6)
 4. Formuleer je centrale stelling (stap 7)
 5. Maak een kader voor je essay (stap 8)

Fase 'C'
De eigenlijke bewoording van je essay.

 1. Los uw argumenten op (stap 9)
 2. Bereid je tegenargument voor (stap 10)
 3. Vermeld je bronnen (stap 11)
 4. Schrijf de introductie (stap 12)
 5. Schrijf het gedeelte Conclusie (stap 13)

Fase 'D'
beoordeling van uw schrijven

 1. Neem de tijd om uw schrijven te herzien (stap 14)

Fase 'A'

Zorg ervoor dat u de taak goed begrijpt.

Stap 1:Lees je huiswerk goed door

Zoals hierboven vermeld, maar o zo belangrijk.Lees je huiswerk goed door.
Je kunt een geweldig essay schrijven, maar als het niet doet wat je wordt opgedragen, kost het je punten.
Let goed op wat er van je gevraagd wordt, is je doel om te overtuigen (als argument) of om te informeren? Als dit niet duidelijk in het huiswerk vermeld staat, vraag het dan aan de leerkracht.

Je motivatie is misschien wel de belangrijkste succesfactor bij het schrijven van een sterk essay. Onze topper vind je hierTips om gemotiveerd te blijvenvinden en hoe je uitstelgedrag kunt voorkomen en studeren kunt vermijden.

Het kan ook heel nuttig zijn om te beginnen met enkele voorbeeldessays waarvan de docent aantekeningen heeft gemaakt, waarin wordt uitgelegd waarom bepaalde stukken goed of niet zo goed zijn en wat er ontbreekt.

Voorbeelden van testen:

Essayvoorbeeld 1:

Een bekroond studentenessay (CETL, 2009)

Testvoorbeeld 1 (pdf)uitsluiten

Tekst voorbeeld 2:

Voorbeeldessay van Oxford University Press met uitgebreide aantekeningen (2011)

Testvoorbeeld 2 (pdf)uitsluiten

Stap 2:Controleer de voorwaarden

Controleer formaat- en stijlvereisten. Bij het schrijven van een essay voor een cursus of publicatie zijn er meestal bepaalde formaat- en stijlvereisten waaraan moet worden voldaan. Lees je huiswerk aandachtig door om er de details over te weten te komen.
Besteed aandacht aan details zoals "hoe lang je essay moet zijn", "welke stijl je moet gebruiken", en opmaakvereisten (bijv. margegrootte, regelafstand en lettertype en -grootte).

stadium 3:Bepaal en vernauw uw focus

Beperk je onderwerp zodat je essay een duidelijke focus heeft. Afhankelijk van je opdracht heb je misschien al een specifiek onderwerp waarover je moet schrijven, of wordt je gewoon gevraagd om over een algemeen onderwerp of onderwerp te schrijven. Als de opdracht niet precies zegt wat je wilt dat het onderwerp is, neem dan even de tijd om erover na te denken. Probeer een specifiek onderwerp te kiezen dat je interesseert en waarvan je denkt dat het je genoeg materiaal zal opleveren om mee te werken. Houd er rekening mee dat studenten eerder een heel breed onderwerp kiezen voor hun essay dan een heel specifiek onderwerp.
Vergeet niet dat je hier nog steeds je docent om advies kunt vragen. Als je bijvoorbeeld twijfelt tussen meerdere onderwerpen of als de reikwijdte geschikt is voor bijvoorbeeld de lengte van het essay dat je moet schrijven.

Fase 'B'

Voorstudie om geschatte contouren te testen en uit te werken

Een essay schrijven. Een uitgebreid overzicht met tips en een stappenplan (5)

Niveau 4:Hoe vind je goede lettertypen?

Zoek enkele goede en betrouwbare bronnen over het door u gekozen onderwerp.
je kunt passerenAcademische Google(of bijv. JSTOR) om gemakkelijk up-to-date, collegiaal getoetste artikelen te vinden die nauwkeurige, verifieerbare informatie over uw onderwerp bevatten.

In deze oriëntatiefase kan dat natuurlijk ookWikipediaRaadplegen. Dit is meestal een goede bron van informatie over een nieuw onderwerp. Houd er rekening mee dat Wikipedia zelf geen goedgekeurde bron is voor academisch werk. Als u echter naar een Wikipedia-verklaring wilt verwijzen, kunt u de sectie Referenties onderaan de Wikipedia-pagina gebruiken om te zoeken naar het wetenschappelijke artikel waar het vandaan komt.

stap 5:Maak aantekeningen tijdens je tentamen

Zorg ervoor dat u aantekeningen maakt wanneer u de literatuur onderzoekt om uw essay te schrijven. Dit omvat ideeën die in je opkomen, vragen die je verder moet onderzoeken, en bronnen en referenties. Dit kan u veel tijd besparen, omdat u niet door uw browsegeschiedenis hoeft te bladeren om het juiste lettertype te vinden.

stap 6:Formuleer de onderzoeksvraag voor je essay.

Kies een onderzoeksvraag die u wilt beantwoorden of een probleem dat u wilt aanpakken. Wanneer u uw vooronderzoek doet, beperk dan uw onderwerp. U kunt bijvoorbeeld ontdekken dat er een specifieke vraag is die u beantwoord wilt hebben, of dat er een populair argument of theorie over het onderwerp is die u wilt weerleggen. Zo'n vraag of zo'n onderwerp is de ideale basis voor je essay.

stap 7:Formuleer je centrale stelling

Formuleer je centrale stelling. Dit is de zin (of twee of drie zinnen) die uw belangrijkste argument/bewering samenvat. Dit is uw antwoord op de vraag of u het probleem dat u in de vorige stap tegenkwam wilt oplossen.
Om het goed te krijgen, is het nuttig om na te denken over hoe je kernscriptie je onderzoeksvraag beantwoordt en of de rest van je essay die vraag adequaat kan beantwoorden.

stap 8:Maak een skelet voor je essay

Maak een samenvatting om je argumenten, inleiding, onderzoeksvraag en centrale stelling te ordenen. Het kan er zo uitzien:
(Merk op dat je meestal geen samenvatting aan een essay hoeft toe te voegen, de inleiding staat meestal op zichzelf met een essay.)

 • invoering
  • vraag
 • Tekst('Lichaam')
  • centraliseer ze
  • Argument ter ondersteuning van uw centrale stelling (+ voorbeeld)
  • Tweede argument voor je centrale stelling (+ voorbeeld)
  • (Derde argument voor je centrale stelling (+ voorbeeld))
  • tegenargument ("discussie")
  • Verwerp tegenargument ('discussie')
 • Gevolgtrekking
  • korte definitieve samenvatting

Je kunt ook je essay laten schrijven (bv. op extrassay en grademiners.org) of professioneel advies inwinnen (Master Thesis) als dit overzicht niet voldoende voor je is. Of lees eerst meer over het schrijven van spookscripties hier op thesishulp.nl en hoe je tegen betaling je scriptie schrijft

Fase 'C'

Ben je eigenlijk je essay aan het schrijven?

stap 9:bereid je argumenten voor

Presenteer nu uw argumenten in meer detail. Probeer volgens uw schema voor elk argument dat u wilt geven (meestal 1-3) een alinea waarin dat argument wordt uitgelegd. Elk van deze alinea's moet een onderwerpzin bevatten, vergelijkbaar met een miniscriptie, die in het kort het belangrijkste punt uitlegt dat u met uw alinea probeert over te brengen. Volg uw onderwerpzin met een specifiek voorbeeld of twee om uw punt te ondersteunen.

Probeer te laten zien hoe de argumenten in elke alinea terugleiden naar de hoofdstelling van je essay.

stap 10:Formuleer je tegenargument

Doe hetzelfde met je tegenargument. Kies als tegenargument het argument waarvan je denkt dat de lezer het zal aanvoeren als de belangrijkste reden waarom hij (nog) niet overtuigd is van de stelling die je probeert over te brengen in je essay. U hoeft niet zo ver te gaan als uw oorspronkelijke argument, maar probeer zo specifiek mogelijk te zijn. Vaak gaat het erom het juiste tegenargument te kunnen voorspellen.

stap 11:citeer je bronnen

Gelieve uw bronnen zorgvuldig te vermelden. Let ook op de stijl die door jou wordt veracht. Elke stijl heeft bepaalde regels, bijvoorbeeld voor de lay-out en volgorde van de bibliografie.
Het is niet altijd duidelijk wanneer je wel en niet een referentie moet opnemen. Over het algemeen is een goede vuistregel dat als u een verklaring aflegt over uw geteste/gedeelde schrijven met een experiment of collegiaal getoetst artikel, u een verwijzing opneemt wanneer u die verklaring in uw schrijven gebruikt. (Dit komt overeen met altijd verwijzen, tenzij iets een bekend feit is.)
Een voorbeeld van een veelgebruikte "referentiestijl" bij het schrijven van essays voor een hogeschool of universiteit is de "APA"-stijl.

Een laatste tip om het bijhouden en citeren van bronnen voor je essay of scriptie eenvoudiger en minder tijdrovend te maken, is het gebruik van referentiemanagers. Zo zijn er twee goede gratis opties: Zotero en Mendeley. lees hier meerReferentiemanager voor je scriptieeen vraag is 'wanneer u de veelgestelde vragen raadpleegt'.

Stap 12:schrijf de inleiding

Schrijf je inleiding. Het lijkt misschien onnatuurlijk om dit nu te doen, maar het is veel gemakkelijker en beter als je je argumenten hebt uitgewerkt en je centrale stelling hebt.
De inleiding moet een korte inleiding op het onderwerp zijn en ook uw centrale stelling presenteren.

Een essay schrijven. Een uitgebreid overzicht met tips en een stappenplan (6)

13e stap:Schrijf de sectie Conclusie.

De "Conclusie" als laatste paragraaf. Je sluit je essay af met een alinea die kort de centrale stelling van je essay herhaalt. Geef aan hoe uw argumenten dit ondersteunen en vat kort uw belangrijkste ideeën of argumenten samen. U kunt ook ingaan op onbeantwoorde vragen of ideeën die de moeite waard zijn om verder te onderzoeken.
Houd deze alinea van je essay kort.
Voor de meeste essays mag dit gedeelte niet langer zijn dan 1-2 paragrafen. Hoewel de juiste lengte zal variëren afhankelijk van de lengte van het essay, mag deze over het algemeen niet langer zijn dan 3 zinnen per 500 woorden essay.

Fase 'D'

Beoordeling van uw geschreven essay

14e stap: Review, de laatste toets(en)

Het is begrijpelijk dat wanneer je op dit punt bent gekomen met het schrijven van je essay, je het alleen maar wilt inleveren en niet achterom wilt kijken.
Dit is echter niet verstandig. Het kan nuttig zijn om uw geschreven essay later te herzien. Leest hij goed? Zijn de argumenten niet alleen overtuigend maar ook begrijpelijk, zijn ze duidelijk? Heb ik referenties opgenomen? Overweeg ook om je essay door een collega te laten lezen. Een ander perspectief kan veel zeggen, zeker als de boodschap die je in gedachten had via het document duidelijk aan de lezer wordt overgebracht.
Als het je echt niet meer bevalt, overweeg dan om iemand op Fiverrr te bellen voor een review. Zie ons artikelBewijscorrectie, vertaling van fiverr en diplomascriptievoor meer informatie over het beoordelen van je essay.

Optie 1

extraensayo.com

aanvullende toets ->

Optie 2

grademiners.org

Kwalificatie ->

optie 3

dissertationsguru.net

Dissertatieguru ->

Of krijg professionele hulp bij het schrijven van je essay door een terugbelverzoek in te dienenscriptiemaster.nl.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated: 01/12/2023

Views: 5438

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.